Loading...
Oferta edukacyjna 2017-03-21T20:20:18+00:00

Oferta edukacyjna

Przedszkole dba o jakość swojej pracy

ZAPEWNIAMY:
a. całkowitą opiekę, wychowanie i kształcenie w przestronnych salach do zabaw i nauki,
b. wysoko kwalifikowaną, doświadczoną, miłą i sympatyczną kadrę pedagogiczną,
c.  życzliwą, serdeczną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa dzieci i rodziców,
d. smaczne i urozmaicone domowe posiłki,
e. realizację programu wychowania w przedszkolu oraz programów własnych nauczycielek,
f. dobre, bez stresowe przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
g. systematyczne zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych, dostosowane do poziomu rozwoju, możliwości i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem
elementów nowoczesnych innowacji pedagogicznych :

– edukacja matematyczna wg koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej zajęcia z elementami wczesnego przygotowania do nauki czytania i pisania
wg programu L Majchrzak,
– pedagogika zabawy Klanza,
– ruch rozwijający oraz zbliżający emocjonalnie dziecko i rodzica Weroniki Sherborne,
– zajęcia plastyczne wzbogacone techniką papieroplastyki (origami) terapia baśnią,
– rozszerzone działania ekologiczne,

h. pracę indywidualną z dziećmi potrzebującymi pomocy dla wszechstronnego rozwoju oraz z dziećmi zdolnymi,
i. opiekę specjalistów : psychologa, logopedy (zarówno logopeda jak i psycholog prowadzą z dziećmi zajęcia grupowe i indywidualne, spotykają się z rodzicami indywidualnie, organizują też pogadanki dla rodziców na różne tematy związane z rozwojem psychoruchowym dzieci),
j. częste wyjścia do teatrów i muzeów warszawskich ,
k. koncerty muzyczne prowadzone przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, teatrzyki prowadzone przez agencje teatralne,
l. organizowanie uroczystości przedszkolnych (spotkanie z Mikołajem, bał karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, pożegnanie starszaków i inne),
m. wycieczki bliższe i dalsze krajoznawcze w celach edukacyjnych i poznawczych,
n. korzystanie z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w sprzęt.