Loading...
Rozkład dnia 2017-03-21T20:20:18+00:00

Rozkład dnia

07:00 – 08:40    Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna i zespołowa jako forma realizacji treści programowych, zabawy inspirowane.
08:40 – 09:00    Zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania.
09:00 – 09:20    Śniadanie
09:30 – 10:30    Zajęcia dydaktyczne z całą grupą.
10:40 – 11:50    Wyjście do ogrodu. Swobodne lub zorganizowane zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych.
11:50 – 12:00    Powrót z ogrodu. Czynności higieniczne.
12:00 – 12:30    Obiad
12:30 – 14:00    Odpoczynek poobiedni (grupy I i II) pozostałe grupy – zajęcia indywidualne lub w małych zespołach. Wyjście do ogrodu.
14:00 – 14:30    Czynności higieniczne, porządkowe. Zabawa ruchowa.
14:30 – 15:00    Podwieczorek
15:00 – 17:00    Rozchodzenie się dzieci. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe w sali bądź w ogrodzie. Zajęcia indywidualne lub w małych grupkach. Prace porządkowe.